Bandwidth Units ConversionThis tool converts units of Bandwidth. It also includes conversion tables.

Bandwidth Units

Units bit
bit/s : bit per second
Kb/s : kilobit per second
Mb/s : megabit per second
Gb/s : gigabit per second
Tb/s : terabit per second

Units octet
o/s : octet per second
Ko/s : kilooctet per second
Mo/s : megaoctet per second
Go/s : gigaoctet per second
To/s : teraoctet per second

Units byte
B/s : byte per second
KB/s : kilobyte per second
MB/s : megabyte per second
GB/s : gigabyte per second
TB/s : terabyte per second

Units kibit
Kibit/s : kibibit per second
Mibit/s : mebibit per second
Gibit/s : gibibit per second
Tibit/s : tebibit per second

Units kibioctet
Kio/s : kibioctet per second
Mio/s : mebioctet per second
Gio/s : gibioctet per second
Tio/s : tebioctet per second

Units kibibyte
KiB/s : kibibyte per second
MiB/s : mebibyte per second
GiB/s : gibibyte per second
TiB/s : tebibyte per second

Bandwidth Unit Conversion Tables

Units bit / Units bit
# bit/sKb/sMb/sGb/sTb/s
1 bit/s = 10.0011.0e-61.0e-91.0e-12
1 Kb/s = 100010.0011.0e-61.0e-9
1 Mb/s = 1.0e+6100010.0011.0e-6
1 Gb/s = 1.0e+91.0e+6100010.001
1 Tb/s = 1.0e+121.0e+91.0e+610001

Units bit / Units octet
# o/sKo/sMo/sGo/sTo/s
1 bit/s = 0.1250.00011.25e-71.25e-101.25e-13
1 Kb/s = 1250.1250.00011.25e-71.25e-10
1 Mb/s = 1.25e+51250.1250.00011.25e-7
1 Gb/s = 1.25e+81.25e+51250.1250.0001
1 Tb/s = 1.25e+111.25e+81.25e+51250.125

Units bit / Units byte
# B/sKB/sMB/sGB/sTB/s
1 bit/s = 0.1250.00011.25e-71.25e-101.25e-13
1 Kb/s = 1250.1250.00011.25e-71.25e-10
1 Mb/s = 1.25e+51250.1250.00011.25e-7
1 Gb/s = 1.25e+81.25e+51250.1250.0001
1 Tb/s = 1.25e+111.25e+81.25e+51250.125

Units octet / Units bit
# bit/sKb/sMb/sGb/sTb/s
1 o/s = 80.0088.0e-68.0e-98.0e-12
1 Ko/s = 800080.0088.0e-68.0e-9
1 Mo/s = 8.0e+6800080.0088.0e-6
1 Go/s = 8.0e+98.0e+6800080.008
1 To/s = 8.0e+128.0e+98.0e+680008

Units octet / Units octet
# o/sKo/sMo/sGo/sTo/s
1 o/s = 10.0011.0e-61.0e-91.0e-12
1 Ko/s = 100010.0011.0e-61.0e-9
1 Mo/s = 1.0e+6100010.0011.0e-6
1 Go/s = 1.0e+91.0e+6100010.001
1 To/s = 1.0e+121.0e+91.0e+610001

Units octet / Units byte
# B/sKB/sMB/sGB/sTB/s
1 o/s = 10.0011.0e-61.0e-91.0e-12
1 Ko/s = 100010.0011.0e-61.0e-9
1 Mo/s = 1.0e+6100010.0011.0e-6
1 Go/s = 1.0e+91.0e+6100010.001
1 To/s = 1.0e+121.0e+91.0e+610001

Units byte / Units bit
# bit/sKb/sMb/sGb/sTb/s
1 B/s = 80.0088.0e-68.0e-98.0e-12
1 KB/s = 800080.0088.0e-68.0e-9
1 MB/s = 8.0e+6800080.0088.0e-6
1 GB/s = 8.0e+98.0e+6800080.008
1 TB/s = 8.0e+128.0e+98.0e+680008

Units byte / Units octet
# o/sKo/sMo/sGo/sTo/s
1 B/s = 10.0011.0e-61.0e-91.0e-12
1 KB/s = 100010.0011.0e-61.0e-9
1 MB/s = 1.0e+6100010.0011.0e-6
1 GB/s = 1.0e+91.0e+6100010.001
1 TB/s = 1.0e+121.0e+91.0e+610001

Units byte / Units byte
# B/sKB/sMB/sGB/sTB/s
1 B/s = 10.0011.0e-61.0e-91.0e-12
1 KB/s = 100010.0011.0e-61.0e-9
1 MB/s = 1.0e+6100010.0011.0e-6
1 GB/s = 1.0e+91.0e+6100010.001
1 TB/s = 1.0e+121.0e+91.0e+610001

See also

Unit converters